Yavuz Sultan Selim

Hüküm: (1512–20)

II. Bayezid - Yavuz Sultan Selim - Kanuni Sultan Süleyman

Tahta Çıkışı (?)

Genel olarak, doğuya ilerlemede bulunmuştur. Yeniçeri ocağı ve donanmaya önem vermiştir.
Sünni İslam'ın yanında olmuştur.

1514 İran Seferi (Çaldıran Seferi):

 • Nedenleri:
  • Safevi’lerin Anadolu’daki propoganda çalışmaları, Türkmenleri kışkırtmaları.
  • İpekyolu ticaretine egemen olma çabaları.
 • Safevi’lere “Sapkın Müselman” denilerek fetva alınır.
 • Çaldıran Savaşı sağolsun, Safeviler bir süreliğine zaptırapta alınır.

Memlükler

 • Neden Memlükler?
  • Siyasi çekişmeler (Cem Sultan, Bayezid Dönemi)
  • Kutsal Topraklar ve Hac yolu
  • Baharat Yolu’na egemen olma isteği
  • Mısır’ın tarımsal zenginliği.
 • Önce, son Türk Beyliği olan Dulkadiroğulları’na Turnadağ Savaşı ile son verilir.
 • Mercidabık Savaşı (Suriye) – Suriye, Filistin, Kutsal Topraklar ele geçirilir.
 • Ridaniye (Mısır) – Memlüklüler ortadan kaldırılır.
 • Sonuçlar:
  • Baharat yolu ele geçirilir.
  • Zengin Memlük hazinesi İstanbul’a aktarılır, hazine dolar da taşar.
  • Osmanlı Sünni dünyasının tartışmasız önderi olur.
  • Kutsal Emanetler İstanbul’a aktarılır.
  • Son Abbasi halifesi İstanbul’a getirilir.

Halifelik

 • Son Abbasi Halifesi İstanbul’a getirilir. Ölmeden önce ne kendisine bir varis belirler ne de halifeliği bir törenler Yavuz’a aktarır. ‘Halifelik’ uzun yıllar hiç üzerine dikkat çekmeyecektir. Ancak daha sonraları Osmanlı bunu bir araç olarak kullanır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.