Viyana Kusatmasi

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya üzerine yaptığı seferinin kilit noktasıdır. Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Macar soyluları tarafından kral seçilmesine cevap olarak Avusturya'ya sefer düzenlemiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.