Sultan II. Murat

Hüküm: (1421–1444) (1446- 1451)

I. Mehmet - II.Murat - II. Mehmet

Aile meseleleri:

 • Bizans’ın kendisinin başa geçmesi ardından salıverdiği amcası Mustafa’nın ayaklanmasını bastırır.
  • Hızını alamaz, amcasını salıverdikleri gerekçesiyle İstanbul’u kuşatır (İlk kez toplar dökülür):
  • Kuşatma başarısız olur, çünkü Bizans’ın kışkırtması ile Murat’ın kardeşi Mustafa ayaklanır. Murat karındaşının üzerine yürür.
  • Murat 13 yaşındaki Mustafa’nın lalasını satın alır, Mustafa iletilir ve giderilir.

Anadolu:

 • Bu dönemde Germiyan ve Aydınoğulları yutulur,
 • Karaman ve Candaroğullarından toprak alınır.
 • Bu dönemde Timur baskısı sona erer (oh…).

Batı:

 • Bu dönemde, Sırbistan ile Eflak, Balkanlardaki iki büyük güç Osmanlı ve Macaristan arasında nüfuz çatışmasına sahne olur.
 • Ülkesine çeki düzen vermeyi amaç edinen Murat, 1444 Edirne-Segedin Anlaşması’nı yapar:
  • Sırbistan Macaristan’a verilir.
  • Tuna boyları, sınır teşkil eder,
  • 10 yıllık bir barış yapılır.
  • Ayrıca anlaşma gereğince Murat tahttan feregat eder, yerine müstakbel fatih geçer.
 • Başa tüyü bitmemiş bir oğlanın geçtiğini duyan ‘Batılılar’, hemencecik savaş hazırlığına başlarlar.(Papa’ya göre kafirlerle imzalanan bir barış anlaşması zaten geçersizdir)
 • 1444 Varna
 • 1448 II. Kosova
 • Bu savaşlar ardından Avrupa tümüyle savunmaya çekilir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.