Reform

Avrupa kilisesinin 15-16. yüzyıllarda başlayıp 18-19. yüzyıllara kadar süren yenilenme sürecidir.

Nedenleri:

 • Kilisenin güç yitirmesi:
  • Eğitim'in, özgür düşüncenin, hümanizmanın gelişmesi; bu olayların kilisenin otoritesini sarsması.
  • Rönesans hareketleri, liberalizmin ve laik eğitimin yaygınlaşması; ancak 'Rönesans Reform'u başlatmıştır' düşüncesine kapılmamalıyız.
  • Kilisenin kendi yetki alanlarını kısıtladığı, işlerine karıştığı, buyruklarına uymadığını gören monarkların baskısı.
  • Burjuvazi'nin kiliselerin ticaret önünde bir engel olduğunu düşünüp monarkları desteklemesi.
 • Monarkların mevcut durumu değiştirmek için yaptıkları baskı, ayrılmalar (Anglikan Kilisesi).
 • Kilise içinde bazı kişilerin (Martin Luther, Cezvitler) kilise uygulamalarını tasvip etmeyerek değişime önayak olması.
 • Halkın kiliseye tepkisi
  • Kilise İsa'nın yolundan sapmıştır. (Din adamları halkın fakirliğini savunmasına rağmen kendi zengin yaşar)
  • Halktan kilise adına toplanan ağır vergiler, endülüjans, vb.
  • Haçlı seferlerinin sonuçları

Protestan Hareket

 • Doğu'da İmparator'un (Bizans, Osmanlı) sıkı denetimi Ortodokslukta böyle bir harekete izin vemez.
 • Avrupa'da yeni yeni oluşumlar doğar.
 • Bir "Savaşlar Dönemi" başlamıştır…

Martin Luther

 • Alman bir papazdır. Kilisenin görüşlerini tasvip etmemiş, karşı gelmiştir.
 • Yeni yeni bazı düşünceleri vardır: (95 öneri)
  • "Ruhban sınıfı gereksiz işlerle meşgul olmaktadır."
  • İncil tahrif ediliyor, saptırılıyor, yanlış yorumlanıyor.
  • "Ruhban sınıfının günah bağışlama yetkisi yoktur!"
  • vb.
 • Destekler:
  • Alman Prensleri, Papa ile müttefik olan Kutsal Roma İmparatoru Şarlken'e tepki amacıyla Luther'i desteklerler.
  • Burjuvazi zaten dünden razı; o da destekler.
  • Kanuni ve Fransa Kralı (Protestanlık kendi ülkesine sıçradığında fikri değişecektir) Alman Prenslerinin aynı nedeniyle

Avrupa'da Savaşlar Çağı

 • Katolik cephesi
  • İspanya
  • İtalya
  • Avusturya
  • Fransa
  • Lehistan (Polonya)
 • Protestan Cephesi
  • Kuzey Almanya
  • İngiltere
  • İsveç
  • Hollanda

Augsburg Anlaşması

 • 1555 yılında, Papalık'ın da taraf olduğu bu anlaşma ile Protestan kiliseler tanınır. Daha da önemlisi, her prens ve ya kral kendi dini seçimi doğrusunda halkının dinini seçme hakkı kazanır. Bu daha sonra 30 Yıl Savaşları'nın cephelerinin oluşmasını sağlayacaktır.

Sonuçlar

 • Bu hareketlerin sonunda Avrupa'da laik eğitim başlar.
 • Kilise 16.yüzyıl sonunda bugünkü şeklini alır.
 • Ulusal kiliseler kurulur.
 • Avrupa'da dini birlik parçalanır, katolik kilise topraklarına el konur, kilise güç kaybına uğrar.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.