Pentarşi

Beş piskoposluğun Hrıstiyan dünyasının liderliğini üstlenmesi sonucu oluşan güçler birliğidir. Özellikle Hizipleşme sonrası Pentarşi'nin doğu üyelerinin Roma Piskoposu ile kavgalı olmaları Pentarşi tanımını geçerlilikten kaldırmıştır ve Hristiyan dünyasında ayrım oluşmuştur.

Pentarşi Üyeleri

  • Roma Piskoposu
  • İskenderiye Piskoposu
  • Antakya Piskoposu
  • Kudüs Piskoposu
  • Konstantinopolis Piskoposu
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.