Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Yönetim

Padişah Divan-ı Hümayun Taşra
Seyfiye Kalemiye İlmiye
Ülkeyi Şeriat ve Örf ile yönetir. Asker-yönetici sınıftır. (Devşirme) Nişancı Hukuk ve eğitim görevleri Eyalet
Osman Sadrazam - padişahın vekili * Tuğra Çeker "Ulema" sınıf (Medrese kökenli) * Beylerbeyi
* Ülke hanedanın ortak malı. * Mühr-ü Hümayun * Divan katiplerinin başıdır. Şeyhülislam Sancak
I. Murat * Önemli atamaları yapar. * Tımar kayıtlarını tutar. * Padişah tarfından atanır * Sancak beyi
* Ülke padişah ve oğullarının… * Sefere de çıkar. Defterdar (Anadolu, Rumeli) * 16.yy divan üyesi olur Kaza
II. Mehmet Vezirler * Mali işlere bakar * Kararlara dini onay verir * İdari - Subaşı
* Ülke padişahın, kardeş katli. * Orhan zamanında başlar. Kazasker (Anadolu, Rumeli) * Adalet - Kadı
Ahmet * Murat - 3 vezir * Şeyhülislam'a bağlı
* Ekber ve Erşid Yasası' * II Mehmet - 7 vezir * Eğitim - müderris atar.
Kubbealtı * Adalet - kadı atar.
* 6 adet vezir (7. ise sadrazam)
* bazen Kaptan-ı Derya
* bazen Yeniçeri Ağası

Ekber ve Erşid Yasası'na göre, en olgun oğul kişi başa gelir, bu kişi de oğul olmak zorunda değildir. Kafes yaşamı uygulaması başlar. Bu kararın iyi yanı, taht kavgalarını sona erdirmesi, kötü yanı ise deneyimsiz ve niteliksiz padişahların başa gelmesine neden olmasıdır.

Ordu

Merkez

Merkezde bulunan askerler.

 • 3 ayda bir ulufe maaşı alırlar.
 • 40 yaşına kadar evlenmezler.
 • Başka meslek sahibi olamazlar.
 • Devşirmedirler.

Piyade

 • Acemi Oğlanlar
 • Yeniçeriler
 • Cebeciler - Silah yapımı
 • Topçular
 • Lağımcılar - Savaşlarda düşman saflarının altına tünel kazıp bomba koyarlar

Süvari

 • Savaşta padişah ve hazineyi korurlar

Eyalet

Tımarlı Sipahiler

 • Tımar geliriyle geçinirler.
 • Maaş almazlar.
 • Merkezde değildirler.
 • Devşirme değildirler.

Yardımcı

 • Akıncı
 • Azaplar - Yarı çıplak fedai grubu
 • Bağlı devlet askerleri.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.