Osmanlı Devlet Adamları

Osmanlı devlet adamları kökleri bakımından ikiye ayrılırlardı:

Kul Türkmen
Devşirme kökenli Türk kökenli
Kitle desteğinden mahrumlar Geniş Türkmen desteği (çok güçlenip devlete tehdit olabilirler)
Daha saldırgan politika yanlısı (kendini ispat psikolojisi) Temkinli siyaset, daha pasif
  • Çandarlılar Türkmen kökenlilere iyi örneklerdendir.
  • Kullar daha itaatkar olarak bilinir.
  • Genişlemeci Mehmet’in Varna ve II: Kosova savaşları öncesi babasına başvurmasında, Nüfuz sahibi Çandarlı Halil’in gözünü korkutması etkili olmuştur. Mehmet, Fatih olduktan sonra da ilk iş Halil Paşa’yı öldürtmüştür…
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.