Orhan Bey Ve Donemi

 Babası zamanında askeri idareyi eline aldı
 Mudanya ve Orhaneli’ni aldı (1321)
 Bursa’yı almak için
 1326’da Bursa’yı aldı (ipek, demir ve sebze meyve)
 Türkmenleri buraya iskân ettirdi
 Bursa beyliğin merkezi oldu
♠ hoşgörü politikası

 İlk Osmanlı akçesi basıldı (1327)
 Devletin ekonomik özgürlüğünün ifadesi

 Orhan Bey’in komutanları Karamürsel, Kandıra, Semendire ve Kartal’ı aldılar
 Bu ilerlemenin sonucunda Bizans’la Palekanon Savaşı
• Bizans İznik’in kurtarılmasını amaçlar
• Osmanlı kazanır
 İznik alınır
 Dini şehir olduğu için önemli
 Kiliseler camiye, manastırlar medreseye çevrildi
 Bursa ve İznik gibi Bizans’ın önemli merkezlerinin alınması Bizans’ı ekonomik yönden de sıkıntıya sokar

 Gemlik ve Armutlu alındı
 Tahıl ambarı
 1337’de İzmit fethedildi
 Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan çok önemli ticari yok

 Osmanlı – Karesi İlişkileri
 Karesi’de süregelen taht mücadeleleri nedeniyle taht varisleri Orhan Bey’den yardım ister
Anlaşmaya varılamaz, beylik alınır
Osmanlı’ya faydaları
 Donanma (Geliştirilip Osmanlı’ya yarar sağlaması 1453)
 Balıkesir ve Çanakkale civarı Osmanlı hâkimiyetine girdi
 Önemli komutanlar Osmanlı hizmetine girdi
 Rumeli’ye geçmede kolaylık

 Eretna Beyliğindeki iç karışıklıklardan faydalanılarak Ankara alındı

Rumeli’ye Geçiş
 Bizans’ta süregelen taht kavgalarını kazanabilmek için Kantakuzen Orhan Bey’den yardım ister
 Yardımlarına karşılık Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni Osmanlı’ya verir
 2 yıl sonra Gelibolu fethedildi
 Bolayır, Tekirdağ, Burgaz ve Çorlu alındı
 Anadolu’dan Türkmenlerle iskân

Balkanlarda Yerleşme Politikası
 Türkmen nüfusun artan toprak ve otlak ihtiyacını karşılamak için
 Stratejik noktalar alınınca sosyal ve ilmi teşkilatlar kuruldu
 Cami, imaret, medrese
 Türk-İslam damgası
 Fethedilen topraklar sınıflara ayrılır (tımar)
 Yerel yöneticilerin keyfi yönetimine son verir
 Devlet otoritesini sağlar
 Hoşgörü ve adalet
Teşkilat
 Bursa ve İznik’in fethi dönüm noktası
 Aşiretten devlete geçiş
 İdari, askeri, adli, mali teşkilatlar
 1327’de ilk gümüş akçe
 Bizans ve Selçuklu örnek alınarak Divan teşkilatı
 Ulemadan vezir
 İznik’te ilk medrese
 Yaya ve müsellem (atlı) birlikler
 Sancak ve vakıf teşkilatı
 Kadılıklar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.