Mehmet Çelebi

Hüküm: (1413–1421)

I. Bayezid - I. Mehmet - II. Murat

Fetret devrinde padişahlığa talip 4 kardeşi arasından o başa geçer.

Özetle;

 • Fetret’te dağılan Anadolu Türk Birliği yeniden sağlanır
 • Venedikle ilk deniz savaşı yapılır (1416)
 • Şeyh Bedrettin İsyanı
 • “Düzmece” Mustafa isyanı
 • Bazı Balkan gelişmeleri

NOT: Bu dönemde Timur’a hala vergi verilmektedir.

Balkanlarda:

 • Musa Çelebi’ye destek vermiş olan Eflak vergiye bağlanır

Denizlerde:

 • Donanma güçlendirilir, Türk ticaret gemilerine saldıran Venedik’le ilk deniz savaşı yapılıp yenilinir.

Şeyh Bedrettin İsyanı:

 • Balkanlar’da Heterodoks İslam’ın bir temsilcisi ortaya çıkar (Ancak adam medrese eğitimi de görmüş kazaskerlik yapmış vs.).
 • Ege’de birçok müridi vardır. ‘Dinler üstü’ anlayışa inanan 10 000 kişi ayaklanır, sonra çoğu ölür ve tutsak edilir.
 • Bu adamın felesefesi:
  • “Gaza-Cihat” mantığına ters
  • “Padişah = köylü”: mülk paylaşımı
  • Dinler üstü bir tanrı anlayışı.

Türk Birliği?

 • Kısmen sağlanır, ancak tümüyle birleştirilmez. Neden sağlanamadığının yanıtı Osmanlı’nın haraç verdiği Timur Devleti’ni huylandırmanın alemi olmadığıdır.

Düzmece Mustafa:

 • Timur’a tutsaklıktan döner, Bizans ve Eflak desteği ile ayaklanır.
 • Bu adamın “düzmece” olduğu iddialarını Osmanlı yayar.
 • Bizans para karşılığı Mustafa’yı hapseder.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.