Kanuni Sultan Süleyman

Hüküm (1520 - 1566)

Yavuz Sultan Selim - Kanuni Sultan Süleyman - II. Selim

Kanuni'nin başa çıkarkenki üstünlükleri:

 • Tek oğul olduğu için taht çatışması yaşanmaz.
 • Hazine doludur.
 • Ülkede istikrar ve düzen var.
 • Deneyimli bir yönetici sınıf mevcut.

Canberdi Gazali İsyanı

 • Memlük devletini birdaha oluşturmak çabasıyla başlamış bir ayaklanmadır.
 • Kanla bastırılır.

Habsburglar

Batı'daki Gelişmeler

1521 Belgrad Seferi:

 • Belgrad alınır.
 • Belgrad, gelecekteki birçok sefer için bir 'zıplama tahtası' görevi görecektir.

1526 Mohaç Seferi:

 • Mohaç Meydan Savaşı kazanılır.
  • Nedenleri:
   • Alman baskısını Doğu'ya çekerek Fransa'ya yardım etmek.
   • Dönemin iki önemli gücü olan Habsburglar ile Osmanlı arasındaki doğal çekişme.
  • Sonuçları:
   • Macaristan alındı (ancak elde tutmak nice getirisiz sefer gerektirecektir).
   • Şarlken'in kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand ile komşu olunulur ve çekişmeler başlar.
  • Bir "Macaristan" ayaklanması orduyla bastırılır.

Osmanlı-Avusturya Savaşları

 • I. Viyana Kuşatması (1529)
  • Neden?
   • Kanuni'nin Avrupa'da ilerleme çabaları.
   • Viyana'nın Orta Avrupa'ya açılan bir kilit nokta olması.
   • Ferdinand'ın Macaristan üserindeki emelleri (Kral Layoş'a karşı çıkması).
  • Başarısız bir seferdir. Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle geri çekilinir.
 • Alman Seferi (1532):
  • Bir sonuç alınamaz, ancak bu sefer sonrasında İstanbul Anlaşması imzalanır.

İstanbul Anlaşması (1533)

 • Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılacak.
 • Ferdinand Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak.
 • Avusturya, elindeki Macar toprakları için vergi verecek.

Fransa ile ilişkiler:

 • Kapitülasyonlar tanınır (1536):
  • Fransız tüccara limanlar açılır.
  • Daha az vergi istenir.
  • Nedenleri:
   • Coğrafi Keşifler sonucunda önem yitiren Akdeniz ticaretini canlandırmak.
   • Habsburglarla savaşta olan Fransa'yı desteklemek.
   • Avrupa'da birliği engelleyip, olası bir haçlı seferine Fransız katılımını engellemek.
  • Sonuçları:
   • Habsburg Hanedanlığı'na karşı bir müttefik kazanılır.
  • Kapitülasyonlar anlaşması imzalayan hükümdarlarla sınırlıdır. Ancak, daha sonra anlaşma yenilenir.

Bu dönemde, Şarlken tahttan feragat eder ve Kutsal Roma Cermen İmaparatorluğu Ferdinand ve II. Filip arasında paylaştırılır (Avusturya ve İspanya olarak).

Anadolu'da Gelişmeler ve Kızılbaş Hareketleri

1526 Baba Zünnun Ayaklanması:

 • Nedenleri:
  • Safevi propogandası
  • Alınan ağır vergiler
  • Yöre yöneticilerinin tutumları

1527 Kalender Çelebi İsyanı

İran İlişkileri

Çaldıran sonrası Osmanlı - İran:

 • Şah İsmail'in ölümü ardından savaşlar devam eder.
  • Azerbeycan, Irak işgal edilir.
 • Basra Körfezi ele geçirilir.
  • Bu olayın en önemli sonucu Osmanlı'nın Hint ticaret sularına yaklaşmasıdır. Portekiz ile başarısız deniz savaşları yapılır, ancak sonuç alınamaz.

Denizler

Rodos

 • Kanuni'nin ilk icraatlarından biri, Rodos'u St. Jean Şovalyeleri'nden almak olur.
  • Deniz ulaşımı daha güvenli kılınır.
  • Ülke içinde ulaşım kolaylığı ve birlik sağlanır (özellikle Mısır ile).
  • Şovalyeler Malta'ya kaçar.

1538 Preveze Deniz Savaşı

 • Bir haçlı birliği olmakla birlikte, Habsburg önderliğindeki bir kutsal birlik yenilir.
 • Kutsal Birlik'in amirali Andrea Dorya, Osmanlı amirali ise Barbaros Hayrettin Paşa'dır.
 • Savaşta Haçlı birliği iç sıkıntılardan zarar görür (Venedik-Ceneviz çekişmesi).
 • İspanya Akdeniz'de savaşmaya pek niyetli değildir.

1543 Nis Seferi

 • Fransa'ya Nis kuşatmasında yardım edilir.

1560 Terbe Seferi

 • Haçlılardan Tunus'un Terbe adasının alındığı yerel bir çarpışmadır.

1565 Malta Seferi

 • Turgut Reis komutasındaki Osmanlı birlikleri yenilir.
 • Osmanlı'yla savaşan, eski Rodos sakinleri St. Jean şovalyeleridir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.