I Murat Ve Donemi

 Bursa sancakbeyi
 Yönetimsel tecrübe
 Kendisine karşı ayaklanan kardeşlerinin isyanlarını bastırdı
 Karamanoğulları tarafından isyan ettirilip Ankara’yı ele geçiren Ahileri bastırdı ve şehri geri aldı
 Taht kavgaları sırasında mevcut yer elden çıkar !!
 Osmanlı’nın genişlemesiyle birlikte Karamanoğulları’yla sürtüşme başlar
 Devletin taht kavgalarıyla zayıfladığı anı seçerler

 Doğu’yu güvence altına alınca Rumeli’ye dönülür

 Keşan, Malkara, Dedeağaç ve Dimetoka alınır
 Edirne’ye doğru
 Edirne üzerine Lala Şahin Paşa’yı gönderir
 Bulgar kralından yardım isteyen Bizans’ı Sazlıdere Savaşında (1363) yener.
 Edirne alınır.
 Gümülcine ve Filibe alındı
 Filibe: pirinç ambarı
 Bizans’a gelebilecek yardımların önü kesildi
1364’te Bizans barış ister
 Bizans Osmanlı’nın Rumeli üstünlüğünü kabul etti
 Murat Bey, Çandarlı Kara Halil’e esirlerden bir ordu oluşturttu.
 Yeniçeri ocağının temelleri
 Kazaskerlik makamı kuruldu
 İlk kez Rumeli Beylerbeyliği kuruldu
 Başına Lala Şahin Paşa
 Filibe merkez
Sırp Sındığı Savaşı
 1364’te Osmanlı’nın Balkanlara doğru genişlemesi Balkan devletlerini tehdit eder
 Papa’nın çağrısıyla Osmanlı’ya karşı Haçlı ordusu
 Sırp, Bulgar, Eflak, Bosna  Macar Kralı Layoş (Lui) yönetiminde
 Osmanlı’nın ilerlemesine karşı kurulan ilk Haçlı birliği
 Osmanlı kazanır
 Bulgarlar vergiye bağlanır ve Osmanlı koruyuculuğuna girer
 Fetihler hızlanır
 Edirne başkent olur

Sırplarla savaş devam eder
 1371 Çirmen Savaşı
 Sırplar yenildi
 Batı Trakya’da ilerleme başlar
 Selanik ve Köstendil alındı
 1374’te Sırplar barış ister
 Vergi ve asker yardımı sözü

Anadolu
 Beylikleri kendine bağlar
 Evlilik ve miras yoluyla
 I. Murat’ın oğlu Germiyanoğullarının kızıyla evlenir, çeyiz olarak Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alır
 Parayla satın alınarak
 Hamitoğullarından Akşehir, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç alındı
 Siyaset yoluyla
 Candaroğulları
 Karamanoğulları’yla sınır komşusu olundu
Çatışma sonucu Osmanlı galip gelir ve Karamanoğulları Osmanlı üstünlüğünü kabul eder
 Tam yok etme politikası yok
1)Türklere yönelik mücadele ordudaki askerlerin hoşuna gitmez

Rumeli
 Niş, Sofya, Manastır alındı
 Önemli stratejik noktalar
 Niş: Sırbistan’a girmek için
 Sofya: Bulgaristan’ın kontrolü için
 Manastır: Arnavutluk’a girmek için

 Yeni bir Haçlı ordusu
 Timur Taş Paşa tarafından Ploşnik denilen yerde yenilgiye uğrar
 Bu yenilgi Haçlılara ümit verir
Bulgaristan’a gönderilen Çandarlı Ali Paşa Bulgar kralını esir alır
 Bulgaristan saf dışı kalır
1389’da I. Murat Anadolu beyliklerinin kuvvetleriyle Rumeli’ye geçer
 Kosova’da Haçlı ordusunu büyük bozguna uğrattı (1. Kosova Savaşı)
Balkanlarda tutunmak için 2. kader savaşı
 Sırplar Osmanlı egemenliğine girdi
I. Murat savaş sırasında bir Sırplı tarafından öldürüldü
 Yıldırım Beyazıt’ın sağ kanatta gösterdi büyük başarılar ilerde ordunun desteğini almasını sağlar

Yenilikler
 Fetihlerle genişleyen sınırlar  mevcut düzene yenilikler gerek
 Rumeli Beylerbeyliğini kurdu
 Defterdarlık (maliye), Nişancılık ( sultanın tuğrasını taşır, fethedilen toprakları birliklere ayırır), Kazaskerlik (en yüksek adli makam) kurumları kuruldu
 pençikten yeniçeri ocağına doğru geçiş başladı
 ilk kez “sultan” unvanını kullandı
 “mülk hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine “mülk hükümdar ve oğullarının ortak malıdır” anlayışı getirildi.
 Merkezi otoriteyi güçlendirmek için
 Fethedilen yerlerde iskân devam etti
 Boyları parçalara ayırdı
 Olası bir feodal yapılanmayı önlemek için

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.