Habsburg Hanedanı
hapsburguptomaximilian.gif

Hanedanın kökenleri

Hanedanın çıkış noktası, modern İsviçre’nin Aargau kantonunda bulunan Habicstburg kalesidir.
Ailenin tarihsel kaynaklarda ilk ortaya çıkışı 1090 yılında olmuştur. Macaristan kralına karşı bir sefer düzenleyen Alman İmparatoru 5. Henri’nin ordusuna katılan soylular arasında “Habsburg kontu Otto” ismi de geçmektedir.

Hükümdarları

 • 1. Rudolf (1249-1291)
 • 1. Albert (1291-1308)
 • 1. Frederick (1308-1322)
 • 1. Leopold (1322-1326)
 • 2. Albert (1326-1358)
 • 2. Rudolf (1358-1365)
 • 3. Albert ve 2. Leopold (1365-1379)

1379 yılında 3. Albert ve 2. Leopold toprakları kendi aralarında bölüştürürler.

Albertin kolu:

 • 3. Albert (1379-1395)
 • 4. Albert (1395-1404)
 • 5. Albert (1404-1439)
 • Ladislaus Posthumous (1439-1457) Ladislaus'un ölümüyle hanedanın bu kolu sona erer.

Leopoldin kolu:

 • 3. Leopold (1379-1386)
 • 4. Leopold (1386-1411)
 • Ernst (1411-1424)
 • 2. Frederick (1411-1439) (Not: Ernst ve Albert Leopoldin kolunun topraklarını ortak yönetti.)

2. Frederick'ten sonra Leopoldin kolununun başına geçen 3. Frederick Ladislaus'u kendi kontrolü altında tuttuğu için ikiye bölünmüş Habsburg toprakları bir araya gelir.

 • 3. Frederick (1440-1493)
 • 1. Maximilian (1493-1519)
 • 1. Charles (Şarlken) (1519-1555)

Şarlken ve Akrabalık İlişkileri

 • Şarlken Almanya ve İspanya'yı yönetir.
 • Kızkardeşi Macar kralı Layoş'la evlidir.
 • Ferdinand da Avusturya Arşidüküdür. (Ferdinand, Şarlken'in kardeşidir.)

Bu ilişkiler sonucunda Şarlken, Avusturya, Macaristan, Almanya ve İspanya'yı içine alan
büyük bir imparatorluğun yöneticisi olur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.