Feodalite'nin Yıkılması

Durum:

 • İtalya'da ticaret nedeniyle merkezi krallıkların yerini meclisli şehir devletleri almıştır.
 • Haçlı Seferleri Doğu-Batı ticaretini canlandırır
  • Böylece kapalı ekonominin duvarları çatlar
 • Topların güvenli kalelerin surlarını yıkabildiğinin görülmesi ile bu top gücünün Krallar tarafından kullanılması.

Feodal dünyada tüccarların rolü:

 • Kuzey İtalya'da, Avrupa'da Roterdam ve Bruge gibi kentlerde panayırlar (fuar) düzenlenir.
 • Feodal lordlarla ilişkiler:
  • Vergi verirler
  • Bölgede olmayan ticari maddeleri getirirler
  • Feodal lordlar keyfi hareket edebiliyorlar
   • Bu duruma karşı haklarını korumak amaçlı birlikler kurarlar (örn. Hansa Birliği)
   • Merkezi Kralları desteklerler
    • Ticaret için askeri hukuki güven lazım
    • Ekonomik anlamda istikrar ve merkeziyet lazım.
Batılı tüccar Doğulu tüccar
Kendi hakları için çırpınan, rekabetçi Güçlü merkezi monarşik krallıklar, ticarete devlet desteği ve korumacı, istikrarlı yapısıyla ahilik-lonca sistemi, maceracı gözüpek tüccarın doğmasına engel olur.

Monarşiler ticaret üzerinde engel olmaya başladığı zaman, Burjuvazi bu sefer monarşilerin karşısında yer almaya başlayacaktır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.