Charles de Habsbourg

ya da Charles Quint, Carlos I de España, Kutsal Roma Cermen İmparatoru Charles V, Şarlken, Karl (V) von Habsburg
Hüküm (1500 - 1555)

Kastilya, Aragon, Hollanda, Burgonya, Avusturya, Macaristan, Bohemya, Napoli, Sicilya, Milano gibi birçok Avrupa ülkesinin hükümdarı olan Kutsal Germen İmparatoru. Uzun bir dönem Avrupa'da güçlü bir hanedan olan Habsburgların bir üyesiydi.

Avrupa'daki rakipleri Fransa Kralı François I ve Osmanlı İmparatoru Muhteşem Süleyman idi. Almanya, Hollanda, Napoli, Sicilya, İspanya ve Avusturya'nın imparatoru olan Karl V, Avrupa'da bir birlik sağlamak için François I ile çok savaşmıştır. Daha sonra Osmanlı'nın bir Avrupa Hıristiyan birliği oluşmasına engel olmak için Fransa'ya destek vermesi ve protestanlığı kabul eden prensliklerin kendisine isyanları bu imparatora çok zarar vermiştir.

Fransa engelinin ortadan kaldırılıp, Batı Roma'nın adeta yeniden kurulması anlamına gelecek bir gelişme için fırsat var iken; Osmanlı ve Fransa'dan ayrı mezhep kavgaları ülkesini bitiren temel etken olmuştur.

1555 yılında, Protestan prenslerini dize getiremediği ve birleşik Avrupa kurma hayalini gerçekleştiremediğini farkettiği zaman tahtından feragat etti. İspanya, Hollanda, Napoli, Sicilya ve sömürge topraklarını oğlu 2. Philip'e, Avusturya, Bohemya, Macaristan topraklarını ve imparatorluk tacını ise kardeşi Ferdinand'a bıraktı.

Karl V.'den sonra Kutsal Roma Germen İmparatorluğu gitgide sadece bir ad haline gelecekken, Avusturya Arşidükalığı Habsburg Hanedanı ile güçlenecek ve Avusturya İmparatorluğu olarak çok güçlü bir devlet haline gelecektir.

Kanuni ile arasındaki rekabet Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın tarihinin çok büyük bir kısmını oluşturur.

Önemli Savaşlar
Viyana Kuşatmasını kaldırmıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.